انگشتر شرف الشمس

با نزدیک شدن به 19 فروردین این سوال در شبکه های مجازی متعددپرسیده می شود: آیاانگشترشرف الشمس ایده فرقه بهائیت هست؟

با نزدیک شدن به 19 فروردین این سوال در شبکه های اجتماعی متعدد پرسیده می شود: آیاانگشترشرف الشمس ایده فرقه بهائیت هست؟ دوستان عزیز همراه ما باشید تا به یکی از شبهاتی که هر ساله با نزدیکی به 19 فروردین ماه هر سال بین کاربران شبکه های اجتماعی دست به دست می شود آشنا شویم …

با نزدیک شدن به 19 فروردین این سوال در شبکه های مجازی متعددپرسیده می شود: آیاانگشترشرف الشمس ایده فرقه بهائیت هست؟Read More